BK Metal s.r.o.

sk de es en

O nás

V spoločnosti BK Metal s.r.o. sa venujeme špičkovej inžinierskej práci. Máme bohaté skúsenosti s presným obrábaním a spracovaním kovov. Naše služby sa špecializujú na zákazkové CNC obrábanie, zahŕňajúc výrobu menších ale aj väčších sérií dielov. Vieme si poradiť aj s náročnými a rozmanitými výrobnými požiadavkami. Sme hrdí na to, že našim klientom dokážeme poskytnúť výrobky najvyššej kvality, rýchlo a za dobrú cenu.

Naše stroje

BK Metal s.r.o. disponuje širokou škálou moderných strojov, ktoré sú pripravené splniť náročné požiadavky na obrábacie práce rôznych priemyselných odvetví. Náš bohatý výber CNC strojov a špecializovaného zariadenia nám umožňuje realizovať projekty, ktoré vyžadujú vysokú presnosť, viacstrannosť a efektívnosť.

Sústružnícke kapacity

Vďaka strojom ako sú Puma 3100 a Puma 240MB sme schopní obrábať dielce s priemerom až do 500 mm a dĺžkou až do 760 mm. To nám umožňuje bez problémov splniť aj značné veľkostné požiadavky. Sústružnícke dvojičky Lynx 220 a Lynx 2100 nám zase rozširujú možnosti a presnosť sústruženia menších dielov s priemerom do 320 mm a dĺžkou do 300 mm, čo je ideálne pre menšie dielce vyžadujúce veľmi presné spracovanie.

Presnosť frézovania

Náš frézovací úsek, ktorý využíva robustný stroj Doosan T3600, je veľmi zručný vo formovaní materiálov v rámci širokého pracovného priestoru s rozmermi 520x360x350 mm. Táto schopnosť zabezpečuje, že zložité tvary a prísne tolerancie sú spracované s mimoriadnou presnosťou pre širokú škálu veľkostí komponentov.

Obrábanie zložitých a dlhých dielov

Naše stroje ako Okuma LT2000EX MY a ďalšie dlhotočiace zariadenia, vrátane typov Swing 1026 a Citizen, majú špeciálne možnosti na prácu s dlhšími súčiastkami. Môžu obrábať diely s dĺžkou až 2500 mm a s priemermi medzi 20 a 32 mm. Tieto stroje sú perfektne prispôsobené na výrobu dlhých a štíhlych dielov, pričom zaručujú veľmi presné dodržanie rozmerov.

Automatizované a špecializované obrábanie

CNC sústruh s automatickým podávačom, model Takamaz XW80M, zlepšuje výrobnú efektivitu pri obrábaní menších súčiastok do priemeru 170 mm a dĺžkou do 126 mm, čo umožňuje efektívnu sériovú výrobu s minimálnym zásahom operátora. Pílový stroj na rezanie D100 a valcovací stroj na povrchovú úpravu (Baublies) dopĺňajú naše výrobné možnosti o špecializované rezacie a dokončovacie služby.

Dokončovacie a detailné práce

Pre finálne úpravy využívame vibračný omielací stroj s kapacitou 350 litrov. Tento je ideálny pre dokončovacie práce väčších dávok súčiastok a na dosiahnutie želanej štruktúry ich povrchu. Okrem toho, CNC drôtová rezačka Fanuc C400iB s pracovnou plochou 350x400 mm, je perfektná na presné tvarovanie kontúr a detailnú prácu, čo zabezpečuje, že aj tie najzložitejšie dizajny budú vyhotovené s dokonalou precíznosťou.

Kapacity:

Počet mašín Typ mašiny Max diameter v mm Max dĺžka v mm
1 CNC sústruh Puma 3100 500 760
1 CNC sústruh Puma 240MB 300 562
2 CNC sústruh Lynx 220 320 300
1 CNC sústruh Lynx 2100 300 300
2 CNC fréza Doosan T3600 520x360x 350
1 CNC sústruh Okuma LT2000EX MY 210 700
1 CNC sústružnícky dlhotočný automat (Swiss Type) Swing 1026 26
2 CNC sústružnícky dlhotočný automat (Swiss Type) Citizen 20/32
1 CNC sústruh s automatickým podávačom dvojvretenový Takamaz XW80M 170 126
1 CNC stroj na rezanie pílovými kotúčmi D100 100
1 Valecovací nástroj (Baublies) od 2 do 35
1 Vibračný omielací stroj 350 litrov
1 CNC drôtová rezačka Fanuc C400iB 350x400

Keď hovoríme v BK Metal s.r.o. o kapacite našich strojov, tak nejde len o čísla. Ide o to, čo tieto čísla znamenajú v súvislosti s kvalitou, presnosťou a schopnosťou splniť inžinierske ciele našich klientov. S naším pokročilým vybavením a odborným tímom plníme sľub inžinierskej excelentnosti, keď vaše koncepty ožívajú s dôkladnou pozornosťou k detailu a neochvejným záväzkom k dokonalosti.

Ukážka výrobkov

Sme hrdí na to, že vyrábame komponenty, ktoré sú vždy príkladom precíznosti a kvality. Naše portfólio zahŕňa sústružené hriadele, presne sediace krúžky a robustné mechanické zostavy s detailnými prvkami ako sú závitové otvory, hladké povrchové úpravy a zložité tvary. Každý diel je dôkazom našich technických schopností a dôsledného zamerania na detaily.

Kontakt

BK Metal, s.r.o.
Knappova 3
949 05 Nitra

logistika: Marián Rákoci
tel: +421 (0)911 295 676
email: logistika@bkmetal.sk

kontaktná osoba: Ing. Csaba Schmidt
tel: +421 (0)911 345 220
email: csaba.schmidt@bkmetal.sk

Google mapa:


Über uns

Bei BK Metal stehen wir an der Spitze der Ingenieursexzellenz, spezialisiert auf Präzisionsbearbeitung und Metallverarbeitung. Unsere Expertise umfasst individuelle CNC-Bearbeitung, Kleinserien- und Serienfertigung von Komponenten, die sich auf komplexe und vielfältige Fertigungsherausforderungen konzentrieren. Wir sind stolz auf unser Engagement, unübertroffene Qualität, schnelle Bearbeitungszeiten und kosteneffektive Lösungen zu liefern, um den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Unsere Maschinen

Bei BK Metal s.r.o. verfügen wir über eine vielfältige Palette moderner Maschinen, die darauf ausgelegt sind, den Bearbeitungsbedarf verschiedener Branchen zu erfüllen und zu übertreffen. Unser umfassendes Sortiment an CNC-Maschinen und spezialisierten Geräten ermöglicht es uns, Projekte anzunehmen, die Präzision, Vielseitigkeit und Effizienz erfordern.

Wendefähigkeiten

Mit Maschinen wie der Puma 3100 und 240MB ermöglichen unsere CNC-Drehfunktionen die Bearbeitung von Werkstücken mit einem Durchmesser von bis zu 500 mm und einer Länge von bis zu 760 mm und erfüllen problemlos große Größenanforderungen. Die Zwillinge Lynx 220 und Lynx 2100 verbessern unsere Fähigkeit, präzise Dreharbeiten an Teilen mit einem Durchmesser von bis zu 320 mm und einer Länge von bis zu 300 mm durchzuführen, perfekt für kompaktere, hochpräzise Komponenten.

Präzision beim Fräsen

Unsere Fräsabteilung mit der robusten Doosan T3600 ist in der Lage, Materialien in einem umfangreichen Bearbeitungsbereich von 520 x 360 x 350 mm zu formen. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass komplexe Geometrien und enge Toleranzen für ein breites Spektrum an Bauteilgrößen mit höchster Präzision eingehalten werden.

Komplexes und langes Drehen von Teilen

Okuma LT2000EX MY und unsere Langdrehmaschinen, wie die Modelle Swing 1026 und Citizen, bieten außergewöhnliche Möglichkeiten für längere Bauteile mit Längen bis zu 2500 mm und Durchmessern von 20 bis 32 mm. Diese Maschinen eignen sich ideal für die Herstellung schlanker, länglicher Teile mit strenger Maßhaltigkeit.

Automatisierte und spezialisierte Bearbeitung

Die CNC-Drehmaschine Takamaz XW80M mit automatischem Ladearm bietet eine höhere Produktivität für kleinere Teile mit einem Durchmesser von bis zu 170 mm und einer Länge von 126 mm und ermöglicht eine effiziente Stapelverarbeitung mit minimalem menschlichen Eingriff. Die Sägeblattmaschine zum Schneiden von D100 und die Walzmaschine zur Endbearbeitung von Baublies ergänzen unsere Fähigkeiten durch das Angebot spezialisierter Schneid- und Endbearbeitungsdienste.

Abschluss- und Detailarbeit

Für den letzten Schliff setzen wir eine Vibrationsfinishmaschine mit einem Fassungsvermögen von 350 Litern ein, die sich perfekt für die Massenbearbeitung und die Erzielung gewünschter Oberflächenstrukturen eignet. Darüber hinaus eignet sich unsere Drahtschneidemaschine Fanuc C400iB mit ihrem 350 x 400 mm großen Arbeitsbereich ideal für präzise Konturen- und Detailarbeiten und stellt sicher, dass selbst die kompliziertesten Designs mit messerscharfer Genauigkeit ausgeführt werden.

Maschinenkapazitäten

Anzahl der Maschinen Maschinentyp Max. Durchmesser in mm Max. Länge in mm
1 CNC-Drehmaschine Puma 3100 500 760
1 CNC-Drehmaschine Puma 240MB 300 562
2 CNC-Drehmaschine Lynx 220 320 300
1 CNC-Drehmaschine Lynx 2100 300 300
2 CNC-Fräsmaschine Doosan T3600 520x360 x350
1 CNC-Drehmaschine Okuma LT2000EX MY 210 700
1 CNC Swisstype Langdrehmaschine Swing 1026 26
2 CNC Swisstype Langdrehmaschine Citizen 20/32
1 CNC-Drehmaschine mit automatischem Ladearm mit 2 Spindeln Takamaz XW80M 170 126
1 CNC-Sägeblattmaschine zum Schneiden von D100 100
1 Walzmaschine zum Veredeln (Baublies) 2 to 35
1 Vibrationsfinishmaschine 350 liters
1 Drahtschneidemaschine Fanuc C400iB 350x400

Bei BK Metal s.r.o. geht es bei unserer Maschinenkapazität nicht nur um Zahlen; Es geht darum, was diese Zahlen in Bezug auf Qualität, Präzision und die Fähigkeit bedeuten, die technischen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Mit unserer modernen Ausrüstung und unserem Expertenteam halten wir das Versprechen technischer Exzellenz ein und erwecken Ihre Konzepte mit viel Liebe zum Detail und unermüdlichem Streben nach Perfektion zum Leben.

Beispielprodukte

Wir sind stolz darauf, Komponenten herzustellen, die stets als Beweis für Präzision und Qualität dienen können. Unser Portfolio umfasst sorgfältig gedrehte Wellen, passgenaue Manschetten und robuste mechanische Baugruppen mit detaillierten Merkmalen wie Gewindelöchern, glatten Oberflächen und komplexen Geometrien. Jedes Stück unterstreicht unser technisches Können und unsere Liebe zum Detail und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen verschiedener Industrieanwendungen, bei denen es auf höchste Präzision ankommt.

Kontakt

BK Metal, s.r.o.
Knappova 3
949 05 Nitra

Logistik: Marián Rákoci
Tel: +421 (0)911 295 676
Email: logistika@bkmetal.sk

Kontaktperson: Ing. Csaba Schmidt
Tel: +421 (0)911 345 220
Email: csaba.schmidt@bkmetal.sk

Google Karte:


Sobre nosotros

En BK Metal s.r.o., estamos a la vanguardia de la excelencia en ingeniería, especializándonos en mecanizado de precisión y fabricación de metales. Nuestra experiencia abarca el mecanizado CNC personalizado, la producción de componentes a pequeña escala y tanto por lotes, atendiendo a desafíos de fabricación complejos y variados. Estamos orgullosos de nuestro compromiso de ofrecer una calidad incomparable, tiempos de respuesta rápidos y soluciones rentables para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.

Nuestra Maquinaria

En BK Metal s.r.o., estamos equipados con una amplia gama de maquinaria moderna diseñada para satisfacer y superar las necesidades de mecanizado de diversas industrias. Nuestro completo conjunto de máquinas CNC y equipos especializados nos permite emprender proyectos que exigen precisión, versatilidad y eficiencia.

Capacidades de torneado CNC

Con máquinas como Puma 3100 y 240MB, nuestras capacidades de torneado CNC permiten manipular piezas de trabajo de hasta 500 mm de diámetro y longitudes de hasta 760 mm, satisfaciendo requisitos de tamaño sustanciales con facilidad. Los Lynx 220 y Lynx 2100 gemelos mejoran aún más nuestra capacidad para ejecutar operaciones de torneado precisas en piezas de hasta 320 mm de diámetro y 300 mm de longitud, perfecto para componentes más compactos y de alta precisión.

Precisión de fresado CNC

Nuestro departamento de fresado, que cuenta con la robusta Doosan T3600, es experto en dar forma a materiales dentro de un amplio entorno de mecanizado de 520x360x350 mm. Esta capacidad garantiza que las geometrías complejas y las tolerancias estrictas se cumplan con precisión exacta para una amplia gama de tamaños de componentes.

Torneado de piezas largas y complejas

La Okuma LT2000EX MY y nuestras máquinas de torneado largo, como los modelos Swing 1026 y Citizen, ofrecen capacidades excepcionales para componentes más largos, con longitudes de hasta 2500 mm y diámetros que oscilan entre 20 y 32 mm. Estas máquinas son ideales para crear piezas delgadas y alargadas con estricta precisión dimensional.

Mecanizado Automatizado y Especializado

Nuestra máquina de torneado CNC con brazo de carga automático, la Takamaz XW80M, proporciona productividad mejorada para piezas más pequeñas de hasta 170 mm de diámetro y 126 mm de longitud, lo que permite un procesamiento por lotes eficiente con una mínima intervención humana. La máquina de sierra para cortar D100 y la máquina laminadora para acabados de Baublies complementan nuestras capacidades ofreciendo servicios especializados de corte y acabado.

Trabajo de acabado y detalle

Para los toques finales utilizamos una máquina de acabado vibratoria con una capacidad de 350 litros, perfecta para acabados en masa y conseguir las texturas superficiales deseadas. Además, nuestra máquina cortadora de alambre, Fanuc C400iB, con su área de trabajo de 350x400 mm, es ideal para trabajos de contorno y detalle precisos, lo que garantiza que incluso los diseños más complejos se ejecuten con gran precisión.

Capacidades

Número de máquinas Tipo de máquina Diámetro máx. en mm Longitud máx. en mm
1 Tornos CNC Puma 3100 500 760
1 Tornos CNC Puma 240MB 300 562
2 Tornos CNC Lynx 220 320 300
1 Tornos CNC Lynx 2100 300 300
2 Fresadora CNC Doosan T3600 520x360 x350
1 Tornos CNC Okuma LT2000EX MY 210 700
1 Máquina de torneado CNC de tipo suizo Swing 1026 26
2 Máquina de torneado CNC de tipo suizo Citizen M32 20/32
1 Tornos CNC con brazo cargador automático de 2 husillos Takamaz XW80M 170 126
1 Máquina CNC de hoja de sierra para corte D100 100
1 Laminadora para acabado (Baublies) 2 to 35
1 Acabadora vibratoria 350 litros
1 Cortadora de alambre Fanuc C400iB 350x400

En BK Metal s.r.o., la capacidad de nuestra maquinaria no se trata sólo de números; se trata de cómo se traducen esos números en términos de calidad, precisión y capacidad para cumplir las aspiraciones de ingeniería de nuestros clientes. Con nuestro equipo avanzado y nuestro equipo de expertos, cumplimos la promesa de excelencia en ingeniería, dando vida a sus conceptos con una atención meticulosa al detalle y una dedicación inquebrantable a la perfección.

Productos de muestra

Estamos orgullosos de fabricar componentes que siempre puedan servir como escaparate de precisión y calidad. Nuestra cartera incluye ejes meticulosamente torneados, collares de ajuste de precisión y conjuntos mecánicos robustos con características detalladas como orificios roscados, acabados suaves y geometrías complejas. Cada pieza subraya nuestra competencia técnica y atención al detalle, atendiendo a las exigentes demandas de diversas aplicaciones industriales donde la alta precisión es primordial.

Contacto

BK Metal, s.r.o.
Knappova 3
949 05 Nitra

Logística: Marián Rákoci
tel: +421 (0)911 295 676
email: logistika@bkmetal.sk

La persona de contacto: Ing. Csaba Schmidt
tel: +421 (0)911 345 220
email: csaba.schmidt@bkmetal.sk

Mapa de Google:


About Us

At BK Metal, we are at the forefront of engineering excellence, specializing in precision machining and metal fabrication. Our expertise encompasses custom CNC machining, small-scale and batch production of components, catering to complex and varied manufacturing challenges. We pride ourselves on our commitment to delivering unparalleled quality, swift turnaround times, and cost-effective solutions to meet our clients' diverse needs.

Our Machinery

At BK Metal s.r.o., we are equipped with a diverse array of modern machinery designed to meet and exceed the machining needs of various industries. Our comprehensive suite of CNC machines and specialized equipment enables us to undertake projects that demand precision, versatility, and efficiency.

Turning Capabilities

With machines like the Puma 3100 and 240MB, our CNC turning capabilities allow for the handling of workpieces up to 500 mm in diameter and lengths up to 760 mm, accommodating substantial size requirements with ease. The twin Lynx 220s and Lynx 2100 further enhance our ability to execute precise turning operations on parts up to 320 mm in diameter and 300 mm in length, perfect for more compact, high-precision components.

Milling Precision

Our milling department, featuring the robust Doosan T3600, is adept at shaping materials within an expansive machining envelope of 520x360x350 mm. This capability ensures that complex geometries and tight tolerances are met with exacting precision for a wide range of component sizes.

Complex and Long Part Turning

Okuma LT2000EX MY and our longturning machines, such as the Swing 1026 and Citizen models, offer exceptional capabilities for longer components, with lengths up to 2500 mm and diameters ranging from 20 to 32 mm. These machines are ideally suited for creating slender, elongated parts with strict dimensional accuracy.

Automated and Specialized Machining

CNC Turning machine with an automatic loader arm, the Takamaz XW80M, provides enhanced productivity for smaller parts up to 170 mm in diameter and 126 mm in length, enabling efficient batch processing with minimal human intervention. The Sawblade machine for cutting D100 and the Rolling machine for finishing by Baublies complement our capabilities by offering specialized cutting and finishing services.

Finishing and Detailed Work

For the final touches, we employ a vibratory finishing machine with a capacity of 350 liters, perfect for bulk finishing and achieving desired surface textures. Additionally, our Wire cutting machine, the Fanuc C400iB, with its 350x400 mm working area, is ideal for precise contouring and detail work, ensuring that even the most intricate designs are executed with razor-sharp accuracy.

Capacities

Number of machines Machine type Max diameter in mm Max length in mm
1 CNC Turning machine Puma 3100 500 760
1 CNC Turning machine Puma 240MB 300 562
2 CNC Turning machine Lynx 220 320 300
1 CNC Turning machine Lynx 2100 300 300
2 CNC Milling machine Doosan T3600 520x360 x350
1 CNC Turning machine Okuma LT2000EX MY 210 700
1 CNC Swisstype longturning machine Swing 1026 26
2 CNC Swisstype longturning machine Citizen 20/32
1 CNC Turning machine with automatic loader arm with 2 spindles Takamaz XW80M 170 126
1 CNC Sawblade machine for cutting D100 100
1 Rolling machine for finishing (Baublies) 2 to 35
1 Vibratory finishing machine 350 liters
1 Wire cutting machine Fanuc C400iB 350x400

At BK Metal s.r.o., our machinery capacity is not just about the numbers; it's about what those numbers translate to in terms of quality, precision, and the ability to fulfill the engineering aspirations of our clients. With our advanced equipment and expert team, we deliver on the promise of engineering excellence, bringing your concepts to life with meticulous attention to detail and unwavering dedication to perfection.

Sample Products

We take pride in crafting components that can always serve as a showcase of precision and quality. Our portfolio features meticulously turned shafts, precision-fit collars, and robust mechanical assemblies with detailed features such as threaded holes, smooth finishes, and complex geometries. Each piece underscores our technical proficiency and attention to detail, catering to the exacting demands of diverse industrial applications where high-precision is paramount.

Contact

BK Metal, s.r.o.
Knappova 3
949 05 Nitra

Logistics: Marián Rákoci
tel: +421 (0)911 295 676
email: logistika@bkmetal.sk

Contact person: Ing. Csaba Schmidt
tel: +421 (0)911 345 220
email: csaba.schmidt@bkmetal.sk

Google map: